Zavarovanje v Avstraliji

Kakšno zavarovanje potrebujem za potovanje v Avstralijo?

Za turistično potovanje v Avstralijo zadoščata turistično zavarovanje CORIS ali zavarovanje CareMed, ki ju lahko skleneš tudi online.

Če se v Avstralijo odpravljaš na študij, moraš skleniti posebno zavarovanje, ki je predpisano s strani avstralske vlade. Tudi to zavarovanje ti uredimo mi. Več informacij na delo@nomago.si.

Zavarovanje v avstraliji

Zavarovanje v času študija v Avstraliji (OSHC)

Kaj ti krije zavarovanje?

OSHC (Overseas Student Health Cover) je pogoj za odobritev študentske vize za Avstralijo. Ponudba OSHC zavarovanj je določena z avstralskimi pravili, skleneš pa ga lahko pri vseh zavarovalnicah, ki ga ponujajo. Pri nas ga uredimo s sodelovanjem z nemško zavarovalnico Allianz, pomaga pa ti pri plačilu naslednjih storitev:

Zdravniki

 • Splošni in specializirani zdravniki, ki ti nudijo oskrbo v bolnišnici, na domu ali v ordinaciji,
 • patološke preiskave, npr. krvni testi in
 • rentgen.

Glede na razpoložljivost, si lahko izbereš poljubnega splošnega zdravnika (GP – general practitioner). Zavarovanje ti krije celotne stroške storitev, ki spadajo v t. i. Medicare Benefits Schedule (MBS), za specialiste in ostale storitve izven bolnice pa OSHC plača 85% MBS stroškov, ostalo moraš plačati sam.
Za vse zdravniške storitve v bolnici ti OSHC krije 100% MBS stroškov. Če ti zdravnik ali bolnišnica zaračunata več, kot je standard glede na MBS, moraš sam plačati razliko.

Bolnišnice

V Avstraliji obstajata dve vrsti bolnišnic: javne, s katerimi upravlja vlada posamezne zvezne države ali teritorija, in zasebne, ki delujejo kot profitne ustanove.

 • Javne bolnišnice:

OSHC vam plača vse stroške zdravljenja v skupnih oddelkih javnih bolnišnic, vključno z vsemi zdravniškimi posegi. Doplačaš samo morebitno razliko med predpisanimi OSHC stroški in stroški, ki ti jih dejansko zaračunajo. OSHC krije tudi vse stroške posegov izven ustanove, ki so v domeni javne bolnišnice.

 • Zasebne bolnišnice:

Lahko se odločiš tudi za zasebno bolnišnico, ki je pogodbeni partner organizacije Medibank Private. Za več informacij o teh bolnišnicah obišči Members’ Choice Hospitals. Če si izberetš eno izmed teh bolnišnic, vam zavarovanje povrne vse stroške razen:

 • razlike med predpisanim MBS stroškom in dejanskimi stroški.
 • vseh zdravil na recept, ki jih pogodba z bolnišnico ne krije, oziroma presegajo določene omejitve.
 • storitev in uslug, ki niso povezani z razlogom hospitalizacije.
 • pomožnih storitev, ki jih pogodbe ne vključujejo.
 • stroškov za zdravljenje izven bolnišnice.
 • nadstandardnih kirurških protez in drugih pripomočkov na vladnem seznamu protez ali protez, ki jih na tem seznamu ni.

V bolnišnicah, s katerimi pogodb ni, so stroški lahko večji, kot jih krije OSHC. Za razliko v ceni si odgovoren/a sam/a, zato pazi pri izbiri!

Prevoz z urgentnim vozilom

OSHC krije vse stroške prevoza z urgentnim vozilom, če potrebuješ takojšno zdravniško pomoč. Za rutinske prevoze kritja ni, četudi ti ga ponudijo.

Zdravila na recept

OSHC ti nudi delno kritje za zdravila na recept (razen peroralne kontracepcije in zdravil, ki so izdana za kozmetične razloge).
Krijejo ti največ $50 za vsako zdravilo v skupni vsoti največ $300 v enem koledarskem letu.
Preostanek moraš plačati sam/a.
V primeru, da so zdravila del nege v bolnišnici, s katero ima zavarovalnica sklenjeno pogodbo, ti lahko povrnejo vse stroške, ki ne štejejo proti letni omejitvi.
V vseh drugih primerih si sam odgovoren za dodatne stroške. To pomeni, da te lahko doletijo precej visoki stroški, če so del tvoje nege zelo draga zdravila.

Česa ti zavarovanje ne krije?

OSHC ti ne krije:

 • zdravstvenih storitev povezanih z nosečnostjo, če viza traja manj kot 3 mesece. Če pa ti viza velja več kot 3 mesece, ti zavarovanje te storitve krije,
 • oskrbe za stanja in bolezni, ki so obstajala pred tvojim odhodom v Avstralijo,
 • umetne oploditve,
 • oskrbe, za katero si se dogovoril pred odhodom v Avstralijo,
 • oskrbe med potovanjem v in iz Avstralije,
 • oskrbe, za katero si lahko na drug način povrnete stroške v Avstraliji ali doma,
 • dodatnih stroškov za enoposteljno sobo v bolnišnici,
 • oskrbe, ki jih MBS ne krije, npr. sistematični pregledi ali lepotne operacije,
 • zdravil, ki niso na recept, zdravil v kozmetične namene in peroralnih kontracepcijskih sredstev,
 • razlik med predpisanimi in dejanskimi stroški ter
 • lepotnih operacij.

Poleg tega ne krije tudi:

 • zobozdravstvenih storitev,
 • fizioterapije,
 • okulističnih storitev.