Zavarovanje rizika odpovedi potovanja

Si ob razmišljanju in odločanju o tem, kam, kdaj, kako in koliko časa potovati, pomislil tudi na to, da ti utegnejo nepredvidljiv dogodek, nenadne okoliščine ipd. preprečiti tvoje potovanje? Za tak primer ti nudimo idealno rešitev – zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja.

Zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja krije stroške odpovedi turističnega potovanja (npr. letalska karta, hotelska nočitev, najem avtomobila) za primere, navedene v zavarovalni polici.

Zavarovanje rizika odpovedi

Zavaruje se lahko vsak posameznik, ki ob plačilu turističnega potovanja sklene zavarovanje in plača zavarovalno premijo. Zavarovalna premija znaša:

  • v primeru zavarovanja enostavnega rizika odpovedi 3,96 % + 8,5 % DZPZ, kar znaša 4,3 % vrednosti turističnega potovanja.
  • v primeru zavarovanja razširjenega rizika odpovedi 6,08 % + 8,5 % DZPZ, kar znaša 6,6 % vrednosti turističnega potovanja.

Po tej ceni je možno zavarovati samo produkte, ki so kupljeni pri nas.

Zavarovanje stopi v veljavo z dnem sklenitve zavarovanja in preneha z dnem odhoda na potovanje. V primeru, da se zgodijo nepredvideni dogodki, zaradi katerih moraš odpovedati svoje potovanje, dobiš povrnjene vse odpovedne stroške, ki ti jih zaračuna letalska družba, hotel ali agencija.

Ob odpovedi potovanja moraš poleg pisne odpovedi turističnega potovanja predložiti fotokopijo potrdila o upravičeni zadržanosti z dela, iz katerega izhaja, da bolniški staž sovpada z datumom začetka nameravanega potovanja oziroma dokazila o hospitalizaciji na dan začetka nameravanega potovanja. V vsakem primeru mora zavarovanec predložiti zdravniško potrdilo (spričevalo), ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: datum poslabšanja zdravstvenega stanja, anamnezo bolezni, diagnozo bolezni, vrsto terapije.

Enostavno zavarovanje rizika odpovedi potovanja

Zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja lahko sklenejo vsi, ki imajo uradno bivališče v Evropi in ob plačilu turističnega potovanja plačajo zavarovalno premijo v višini 4,3 % vrednosti turističnega potovanja. Zavarovanje enostavnega rizika odpovedi turističnega potovanja krije vračilo odpovednih stroškov v naslednjih primerih (velja za zavarovanca, sorodnika ali osebo, s katero potuje in je zavarovana na isti polici):

  • hude telesne poškodbe, bolezni, smrt

Razširjeno zavarovanje rizika odpovedi potovanja

Zavarovanje krije vračilo odpovednih stroškov še v naslednjih primerih:

1. Hude telesne poškodbe, nepričakovane hude bolezni ali smrti:

a) zavarovanca ali sopotnika ali

b) osebe, s katero zavarovanec začasno biva, ali

c) zavarovančevega sorodnika.

2. Zapletov, povezanih z nosečnostjo zavarovanke ali nosečnostjo sopotnice, če je bila nosečnost zdravniško ugotovljena in potrjena po datumu sklenitve zavarovalne pogodbe ter je potovanje po zdravniškem nasvetu odsvetovano.

3. Če zavarovanca ali sopotnika doleti obvezna karantena, sodelovanje v poroti ali pričanje na sodišču.

4. Če zavarovanca ali sopotnika doleti neprostovoljna izguba zaposlitve.

5. Razveza zakonske zveze ali prenehanje pravno priznane zunajzakonske zveze.

6. Odpoved poroke ali poročnega potovanja.

7. Zavarovančeva ali sopotnikova neposredna vključenost v prometno nesrečo na poti do letališča, ki resno ogrozi pravočasen prihod, dokazana s policijskim zapisnikom o nesreči.

8. Pomanjkanje snega v smučarskem središču, pri katerem deluje manj kot 50 % naprav, predvidenih za uporabo, kar onemogoča izvajanje načrtovanih dejavnosti.

9. Pristojni organ (kot na primer Svetovna zdravstvena organizacija) izda opozorilo za turiste, ki velja za določeno območje ali državo, ki je del načrtovanega potovanja. Opozorilo je lahko povezano z ekstremnimi vremenskimi razmerami, epidemijo, pandemijo, ogroženo varnostjo in drugimi razlogi.

10. Odpoved dogodka (koncerta, športne prireditve), za katerega je bilo urejeno potovanje, če ni del organiziranega prevoza na dogodek, ki vključuje skupino posameznikov. Preklic ali sprememba poslovnega sestanka je izrecno izključen iz kritja.

11. Sprememba datuma strokovnega/državnega izpita zavarovanca ali sopotnika glede na predhodno objavljen datum, če je bilo potovanje organizirano po objavi prvotnega datuma in pred objavo novega.

12. Če mora zavarovanec ali sopotnik ostati doma zaradi obsežne škode na svojem domu, povzročene v požaru, eksploziji letala, neurju, poplavi, zemeljskem plazu ali pogrezanju ali ki so jo povzročili zlonamerne osebe ali tatovi, pri čemer je potrebno poročilo o dogodku reševalne službe.

13. Zavarovanec ali sopotnik je vključen v pomoč v primeru izrednih razmer, na primer požara ali poplave, v svoji državi, kar dokaže s pisnim obrazložilom ustreznega organa.

 

POZOR!

A/ Pri enostavnem kritju (premija znaša 4,3 % vrednosti nakupa), ki krije stroške odpovedi zaradi bolezni, poškodbe ali smrti v družini, ki se zgodi po nakupu karte in se zanjo da pridobiti zdravniško potrdilo (nosečnost je tu izključena), je strošek odpovedi 0 €.

B/ Pri razširjenem kritju (premija znaša 6,6 % vrednosti nakupa), ki velja v primeru odpovedi zaradi nepričakovane situacije ali bolezni, ki se je zgodila po nakupu karte in jo je možno dokazati z uradnim dokumentom, je strošek odpovedi 50 € (na posamezno vozovnico).

Pogoji zavarovanja