Nomago zabava

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: »NOMAGO IN KZS«

datum objave | 18. december 2020
444

Si ljubitelj košarke, ki vestno spremlja svojo najljubšo ekipo in si ogledaš prav vsako tekmo? Potem imamo zate presenečenje, ki te bo navdušilo. Skupaj s @KZS smo zate pripravili nagradno igro, v kateri lahko osvojiš podpisan dres @Eda Murića!

Foto: FIBA

visual kzs

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »NOMAGO IN KZS« je  podjetje Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator).

Pokrovitelj nagradne igre je Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, mat. št. 5009405000 (v nadaljevanju: pokrovitelj).

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Nomago in Košarkarske zveze Slovenije.

 

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. ali njihovi družinski člani in zaposleni v podjetju Košarkarska zveza Slovenije ter njihovi družinski člani.

 

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

 

 1. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook profilu Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI). Sodelujoči mora v komentar pod objavo, v kateri je objavljena nagradna igra, zapisati odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: »Kdo je tvoj najljubši košarkar?« in označiti osebo, s katero najraje spremljajo košarkarske tekme ter slediti Facebook profiloma Nomago in Košarkarska zveza Slovenije.

 

Med vsemi sodelujočimi bo komisija* izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo prejel za nagrado dres.

*Komisijo sestavljajta dva člana iz družbe Nomago d.o.o.

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator nagrajence objavi na njegovi spletni strani in jih obvesti prek Facebooka z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporablja na družbenem omrežju Facebook.

 

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 18. 12. 2020 do 22. 12. 2020. Komisija bo nagrajence objavila na spletni strani in jih obvestila prek Facebooka naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre, torej v sredo, 23. 12. 2020.

 

 1. Nagrada

Glavna nagrada se podeli eni (1) osebi v obliki enega košarkarskega dresa v vrednosti 80 €. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR, je nagrajenec po zakonu davčni zavezanec in je dolžan organizatorju sporočiti podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za obračun in plačilo dohodnine (ime, priimek, naslov bivališča, davčna številka, datum rojstva). V nasprotnem primeru nagrajenec izgubi pravico do nagrade. Če posamezni nagrajenec podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

 

Organizator bo od dobitka nagrade za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

 

 

 1. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu

Organizator nagradne igre bo naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre izžrebal enega (1) nagrajenca in sporočil, kdo je.

 

Komisija bo nagrajence objavila na spletni strani in jih obvestila prek Facebooka z odgovorom na njihov komentar naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre.

 

Če nagrajenec ne bo izpolnjevali pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.

 

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

 

Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov bivališča, davčna številka, datum rojstva), poslati v zasebno sporočilo Facebook profila organizatorja najkasneje do vključno 28. 12. 2020.

 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
 • nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, davčna številka, datum rojstva) v zasebno sporočilo Facebook profila organizatorja.

 

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 

 1. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča, davčna številka, datum rojstva). Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.

 

Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani v rubriki “Varnost osebnih podatkov” (https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov), ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. ravna z osebnimi podatki.

 

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

 

 1. Ostale določbe

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri so navedena na spletni strani Nomago Travel (https://potovanja.nomago.si//staro-smartling/nomago-in-kzs).

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na na spletni strani Nomago Travel (https://potovanja.nomago.si//staro-smartling/nomago-in-kzs).Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 18. 12. 2020.

 

Organizator nagradne igre:

Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana