Nomago zabava

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: »NOMAGO IN NK BRAVO«

datum objave | 20. maj 2021
359

Si ljubitelj nogometa, ki vestno spremlja svojo najljubšo ekipo in si ogledaš prav vsako tekmo? Potem imamo zate presenečenje, ki te bo navdušilo. Skupaj s NK Bravo smo zate pripravili nagradno igro.

nagradna igra nk bravo

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:
»NOMAGO IN NK BRAVO«

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »NOMAGO IN NK Bravo« je  podjetje Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator).

Pokrovitelj nagradne igre je Nogometni klub BRAVO, Milčinskega 2, 1000 Ljubljana, mat. št. 2151294000 (v nadaljevanju: pokrovitelj).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Nomago in Nogometnega kluba BRAVO.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. ali njihovi družinski člani in zaposleni v podjetju Nogometni klub BRAVO ter njihovi družinski člani.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

 1. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka na Facebook profilu Nomago podjetja Nomago d.o.o.   (https://www.facebook.com/Nomago.SI). Sodelujoči mora v komentar pod objavo, v kateri je objavljena nagradna igra, zapisati odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: »Kdo je tvoj najljubši Bravo nogometaš?« in označiti osebo, s katero najraje spremljajo nogometne tekme ter slediti Facebook profiloma Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI) in Nogometni klub BRAVO https://www.facebook.com/NogometniKlubBravo).

Med vsemi sodelujočimi bo komisija* izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo prejel za nagrado nogometno žogo.

*Komisijo sestavljata dva člana iz družbe Nomago d.o.o.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator nagrajence objavi in jih obvesti prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI) z imenom in priimkom oziroma nazivom, ki ga sodelujoči uporablja na družbenem omrežju Facebook.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra traja od 20. 5. 2021 do 25. 5. 2021. Komisija bo nagrajence objavila in jih obvestila prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI) naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre, torej v sredo, 26. 5. 2021.

 1. Nagrada

Glavna nagrada se podeli eni (1) osebi v obliki ene nogometne žoge v vrednosti 24,99 €. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Ker vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR, nagrajencem ni potrebno organizatorju sporočiti podatkov za obračun in plačilo dohodnine.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. Določanje nagrajenca in obveščanje o nagrajencu

Organizator nagradne igre bo naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre izžrebal enega (1) nagrajenca in sporočil, kdo je.

Komisija bo nagrajenca objavila na Facebook profilu Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI) in ga obvestila prek Facebook profila Nomago podjetja Nomago (https://www.facebook.com/Nomago.SI) z odgovorom na njegov komentar naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre.

Če nagrajenec ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec mora svoje podatke (ime, priimek, naslov bivališča), poslati v zasebno sporočilo Facebook profila organizatorja (https://www.facebook.com/Nomago.SI) najkasneje do vključno 1. 6. 2021.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
 • nagrajenec ne pošlje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča) v zasebno sporočilo Facebook profila organizatorja (https://www.facebook.com/Nomago.SI).

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 1. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov bivališča). Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.

Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah  (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, si lahko preberete na spletni strani v rubriki “Varnost osebnih podatkov” (https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov), ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Nomago d.o.o. ravna z osebnimi podatki.

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

 1. Ostale določbe

Navodila za sodelovanje oz. pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Nomago IN NK Bravo« so navedena na spletni strani organizatorja (https://www.nomago.si/).

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook profilu organizatorja (https://www.facebook.com/Nomago.SI). Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 20. 5. 2021.

Organizator nagradne igre:

Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana